Kaltiateitinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą projektą „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų bei paliatyviosios pagalbos plėtra VŠĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre“.

Projektas buvo skirtas Šilalės rajono sveikatos sutrikimų turintiems ir neįgaliesiems asmenims, kuriė kiekybiniai ir kokybiniai poreikiai sveikatos priežiūros paslaugoms nėra tenkinami.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą buvo vystoma VŠĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūra, kuri dalinai neatiko tikslinių grupių poreikių (pvz., patalpos nepritaikytos savarankiškai sunkiai judantiems asmenims), norint jas pritaikyti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai. Projekto vykdymo metu buvo atlikti remonto darbai: vidaus inžinerinių sistemų, elektros instaliacijos, ventiliacijos įrengimo, konstrukcijų pertvarkymo ir kt. darbai bei įsigyta būtina medcininė įranga, kuri ženkliai pagerino teikiamų paslaugų kokybę.


125px Flag of Europe svg

Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšomis įgyvendinamas projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų bei paliatyviosios pagalbos plėtra VŠĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre“.

 Įgyvendinti projektai:

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika Kaltinėnų kaimiškoje teritorije“

Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programa „Telemedicinos paslaugų įdiegimas ir plėtra Kaltinėnų kaimiškoje teritorijoje“


Kaltinėnų pirminės sveikatos priežros centras 2019 metais įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą projektą „VŠĮ KALTINĖNŲ PSPC PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ Bus atnaujinta odontologo darbo vietos įranga.

Plačiau apie projektą skaitykite >>>

 

Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras buvo partneris Kauno medicinos universiteto Šeimos medicinos klinikos, vykdant projektą CHRODIS PLUS.

Projekto tikslas - sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms, įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius.
Projekto metu buvo siekiama pažvelgti progresyviai ir orientuotis į poliligotą pacientą, į jo individualų sveikatos priežiūros planą. Buvo siekiama išvengti nereikalingų siuntimų tretinio lygio specialistams, išskyrėme tikslines pacientų grupes, pagrįstas siuntimų indikacijas, kurios ateityje galimai formuotų gaires nacionaliniu mastu.
Projekto trukmė – 2018 m. gegužės mėn. – 2020 m. spalio mėn.
TĘSTINĖ LĖTINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲJŲ PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA (TELELISPA), PROJEKTO NR. 08.4.2- ESFA-K-616-01-0003
Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras yra partneris vykdant projektą „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto trukmė – 2020 m. spalio mėn. – 2022 m. spalio mėn.
Projekto tikslas – pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
Projekto tikslinė grupė – dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantys pacientai.
Projekto įgyvendinimo metu bus parengta metodinė medžiaga, kuri sudarys prielaidas pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą poli ligotiems pacientams. Modelio vykdymo metu pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis koordinuotas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiks daugiadalykės specialistų komandos, bus vykdomos nuotolinės ir tiesioginės konsultacijos tiek pacientams, tiek ir asmens sveikatos priežiūros specialistams. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos projekto veiklai reikalingos priemonės (prietaisai), skirtos pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti. Projekto pabaigoje bus parengta rezultatų statistinė analizė, suformuluotos gautų rezultatų išvados, parengta modelio ataskaita.
Projekto vertė – 999 956,00 Eur
Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Projekto partneriai :
  • VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
  • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
  • VšĮ Šiaulių centro poliklinika
  • VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras
  • VšĮ Babtų šeimos medicinos centras
  • UAB Saulės šeimos medicinos centras

EUprojektas

 

VLK

 

 

SODRA

Prisijungti