Mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos.

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiamos kai:

1. Pacientas yra neapdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;

2. Pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras. Paciento pasirinkimas patvirtinamas parašu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą.

3. Pacientams už jų pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas ar procedūras. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindine liga ir gali būti teikiamos leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui. Paciento pasirinkimas patvirtinamas parašu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą.

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik gavus paciento sutikimą dėl mokamų paslaugų teikimo bei apmokėjimo už jas raštu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytą formą, ir, esant galimybei, iš anksto apmokėjus už paslaugas. Už mokamas paslaugas pacientas sumoka ambulatorijos kasoje, išduodant kasos pajamų orderio kvitą. Gydantis gydytojas ligos istorijoje arba ambulatorinėje kortelėje užrašo mokamos paslaugos pavadinimą, kasos pajamų orderio kvito numerį ir paciento sumokėtą pinigų sumą. Mokamų paslaugų sąrašas pateikiamas Ligoninės Priėmimo kambaryje, ambulatorijos registratūroje.

Administracija

 

VLK

 

 

SODRA

Prisijungti