2024 metų I ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Vidutinis etatų skaičius 2023 m.

 Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis € už 2023 metus

Vidutinis etatų skaičius 2024 m. I ketv. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis € už 2024 m. I ketv.
1. Administracija 2,9 5704 2,50 3596
2. Gydytojai 2,5 5744 2,67 6202
3. Slaugytojai 11,2 1815 11,07 2184
4. Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 1,35 1343 1,35 1623
5. Kitas personalas 15,9 1182 16,0 1325

  

 

 

VLK

 

 

SODRA

Prisijungti