2024 metų I ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas

 Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis už

2023 m. (eur)

 Vidutinis etatų skaičius

2024 m. I ketv.

Vidutinis mėnesinis vieno etato darbo užmokestis

2024 m. I ketv. (eur) 

 1  2  3  4  5
   Visų įstaigos darbuotojų:  1956 33,86  1521 
 1  Gydytojai  5170 2,75  6014 
 2 Slaugytojai   1880 12,75  1480 
 3 Kiti specialistai ir kitas personalas   1562 18,0  1140 

 

 

 

VLK

 

 

SODRA

Prisijungti