pspc111982 - ųjų metų rudenį Šilalės tarpkolūkinė statybos organizacija pastatė tipinę ambulatoriją Kaltinėnuose. Visi ambulatorijos kabinetai buvo apstatyti naujais baldais ir nauja medicinine aparatūra: stomatologijos, laboratorijos ir fizioterapijos. Šioje ambulatorijoje darbuotojai ir kaimo žmonės pasijautė esą tarsi „miesto klinikose“. Tame pačiame pastate įsikūrė ir vaistinė. Su didžiuliu įkurtuvių džiaugsmu Kaltinėnų ambulatorijos kolektyvas persikėlė į naujas patalpas. Čia buvo keturiolika kabinetų. Ambulatorijos ir ligoninės vyriausias gydytojas buvo Ričardas Plenta, šioje įstaigoje pradėjęs dirbti dar 1978 metais. Pradėjo veikti du terapiniai kabinetai, kuriuose dirbo gydytojai terapeutai Ričardas Plenta ir Kornelijus Andrijauskas (pradėjęs dirbti po Vilniaus universiteto baigimo 1979 metais), pediatrinis kabinetas, kuriame dirbo gydytoja pediatrė D. Beišinienė (pradėjusi dirbti po Kauno medicinos instituto baigimo nuo 1980-ųjų rugpjūčio ir dirbo iki 1986 m. po to išvyko gyventi į Skuodo raj.), stomatologinis kabinetas - dirbo gydytojos stomatologės Bronė Demereckienė (dirbo nuo 1960 m. iki 1981 m.) ir Vida Vasiliauskaitė ( šioje įstaigoje dirbo nuo 1976, 2001-10-08 staiga mirė), talkino medicinos sesuo Nijolė Gestautienė.
pspc5Visi medikai aptarnavo Kaltinėnų bandymų stoties eksperimentinio ūkio, Marytės Melninkaitės, Žemaičių žemės, D. Poškos, Iždonų ir K. Požėlos kolūkių gyventojus. Didesnėse kaimo gyvenvietėse nuo 1960 - 1968 kūrėsi ir veikė medicinos punktai, kuriuose pagal gyvenamąsias vietoves skiepijo vaikus ir atlikdavo medicinines manipuliacijas medicinos felčerės.
Ligoninė liko senose patalpose. Visos patalpos buvo naujai suremontuotos, išsikėlus ambulatorijai jų padaugėjo. Ligoninei vadovavo gydytojas Ričardas Plenta, vyriausia seserimi dirbo Bronė Kaminskienė nuo 1954 m.. Tuo metu Kaltinėnų ligoninė buvo Šilalės ligoninės 45 vietų vidaus ligų skyrius. 1992-ais metais vyr. med. seseriai B. Kaminskienei išėjus į pensiją, vadovauti medicinos seserims vyr. gydytojo R. Plentos buvo paskirta Irena Parkauskienė.
1992 metais rugsėjo mėn. įstaigą ištiko didžiulė netektis. Staiga susirgo ir mirė visų gerbiamas ir mylimas vyriausias gydytojas Ričardas Plenta. Vadovauti įstaigai Šilalės rajono ligoninė paskyrė gydytoją terapeutą Kornelijų Andrijauską. Jaunas gydytojas su didžiuliu entuziazmu ėmėsi vadovauti įstaigai. Tais pačiais metais jauno vyriausiojo gydytojo valios ir užsispspc2pyrimo dėka ligoninė persikėlė į buvusio vaikų darželio patalpas. Patalpos buvo rekonstruotos ir pritaikytos ligoninei. Daug darbo ir širdies šilumos, perkeliant įstaigą į šias patalpas, įdėjo vyr. gydytojas K. Andrijauskas, vyr. sesuo I. Parkauskienė, ūkio reikalų tvarkytoja Violeta Norvilienė. 1997 m. po licencijavimo Kaltinėnų ligoninė perkvalifikuota į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę. Dabar čia gydosi neįgalieji ir pensininkai.
1997-ais metais vykdant Sveikatos apsaugos reformą, vyriausiojo gydytojo K. Andrijausko dėka Kaltinėnų ambulatorija viena pirmųjų atsiskyrė nuo buvusios Šilalės rajono ligoninės. Tuo metu vyriausias gydytojas pradėjo kurti komandą, įvardijo komandos tikslus ir vertybes, kiekvieno nario kompetenciją, gebėjimą, atsakomybę - darbuotojai turės keisti požiūrį į darbą, pradėti dirbti bendruomenėje ir dirbti bendruomenės žmonių labui, išaiškinant susirgimus, jų paplitimą, įvertinant rizikos veiksnius, vykdant bendruomenės narių mokymą. Kaltinėnų PSPC, pradėjo dirbti 2 šeimos gydytojai (BPG) – Kornelijus Andrijauskas ir Danutė Ugintienė ir 8 bendruomenės slaugytojos.
Vyriausias gydytojas su Kauno medicinos universiteto vadovybe įkuria Šeimos gydytojų rezidentūros bazę. Čia atvyksta mokytis būsimieji šeimos gydytojai, atliekami moksliniai tyrimai bendruomenėje. Vyr. gydytojo vadovaujami bendruomenėje vykdome lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos programą. Gyventojai noriai lankosi ambulatorijoje, darosi cholesterolio tyrimus, pradeda domėtis savo sveikata. Šį darbą remia Šilalės rajono savivaldybės administracija.pspc4
Įstaigos komandos darbas tapo žinomu ir Lietuvos sveikatos ministerijoje. 2005-ais metais vasarą į Kaltinėnų PSPC atvyksta sveikatos apsaugos ministras Ž. Padaiga, ministro pavaduotojas P. Šerpytis. Jie džiaugiasi įstaigos vyriausio gydytojo K. Andrijausko ir jo vadovaujamos komandos pasiekimais. 2006-ais metais vasario mėn. gydytojas K. Andrijauskas apsigina Daktaro disertaciją Kauno medicinos universitete. Klaipėdos teritorinių ligonių kasų teritorijoje vienintelė įstaiga Kaltinėnų PSPC įtraukta į širdies ligų didelės rizikos grupei atrankos ir prevencijos priemonių programą. Prie Kaltinėnų PSPC prisirašiusių asmenų labui darbas vyksta toliau, siekiant išaiškinti asmenis ir sumažinti riziką sirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

 

VLK

 

 

SODRA

Prisijungti